Hantering av kakor och personuppgifter

Kakor

Webbplatsen använder kakor "cookies", som är en textfil som lagras på din dator, mobil etc. i syfte att känna igen dig, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Kakor kan inte innehålla skadlig kod som t ex virus.

Det är möjligt att radera eller blockera kakor. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Om du tar bort eller blockerar kakor kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Personuppgifter

Generellt

Personlig information är all slags information som till viss del kan tillskrivas dig. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar ett antal sådana uppgifter. Det sker t ex  när du tar del av vårt innehåll, om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, och i allmänhet använder tjänsterna eller gör köp via webbplatsen.

Vi samlar och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP -nummer, geografiska plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den utsträckning du själv ger uttryckligt samtycke till detta och själv anger uppgifterna behandlas även följande: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta kommer vanligtvis att vara i samband med att du skapar en inloggning eller gör ett köp.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information av misstag eller olagligt ska raderas, publiceras, förloras, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Ändamål

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som sannolikt är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar, samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du har begärt, t ex att skicka ett nyhetsbrev till dig. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringstid

Informationen lagras under den tid som lagen tillåter och vi raderar den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationens art och lagringens bakgrund. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information raderas.

Offentliggörande av information

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuella klick, geografisk plats, kön och ålderssegment, etc. vidarebefordras till tredje part i den mån denna information är relevant. Du kan se vilka tredje parter som är involverade under avsnittet om "Kakor" ovan. Informationen används för att rikta in annonsering.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar information enbart för våra räkning och får inte använda den för egna ändamål.

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post, etc. kommer bara att ske om du ger ditt samtycke. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information ett tillräckligt skydd.